สถานพยาบาลเครือข่ายเลิฟแคร์

โครงการเลิฟแคร์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยบริการที่หลากหลาย อาทิ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ร้านยาโดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน และคลินิกเวชกรรมของภาคเอกชน เพื่อให้บริการอย่างเป็นมิตรกับวัยรุ่นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ค้นหา


การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ชื่อโรงพยาบาล/หน่วยงาน จังหวัด แผนก เวลา โทร ข้อมูลอื่นๆ แผนที่
1 โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ คลินิกวัยรุ่น(โดยเฉพาะ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 075-626700 - คลิก
2 โรงพยาบาลลำทับ กระบี่ คลินิกวัยรุ่นและศูนย์พึ่งได้(OSCC) วันพุธ เวลา 13.00-16.30 น. 075-643255-6 - คลิก
3 โรงพยาบาลเขาพนม กระบี่ คลินิกวัยรุ่นและศูนย์พึ่งได้(OSCC) จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร:075-689110
Fax: 075-689511
- คลิก
4 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กรุงเทพ คลินิกวัยรุ่น / คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 02-5213064 ต่อ 212,216 - คลิก
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2587 0618 คลิก
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. คลิก
7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2284 2331 คลิก
8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2361 6760-2 คลิก
9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2282 8494 คลิก
10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2291 7637-8 คลิก
11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2391 6082 คลิก
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2236 4055 ,0 2233 0782 คลิก
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 02-276-3904 คลิก
14 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 02-437-2009, 02-438-8387 คลิก
15 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 0 2476 6493-96 คลิก
16 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 02-540-7154, 02-540-5615-6 คลิก
17 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 02-540-7154, 02-540-5615-6 คลิก
18 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 02-421-2147-9 คลิก
19 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 02-575-2650-2 คลิก
20 ศูนย์ บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ-ศ 8.00-16.00 น. 02-464-3057 คลิก
21 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร.056-431376-9
โทรสาร.056-431378
- คลิก
22 โรงพยาบาลสวรรคบุรี ชัยนาท คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร.056-481016 ต่อ 130 - คลิก
23 โรงพยาบาลหันคา ชัยนาท คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:056-451880 ต่อ 138 - คลิก
24 โรงพยาบาลสรรพยา ชัยนาท คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร.056-499769,093-2742235 - คลิก
25 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก คลินิกวัยรุ่น จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-12.00น โทร.055-511024 ต่อ 1025 หรือ 083-6876489 - คลิก
26 โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก คลินิกวัยรุ่น จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-12.00น โทร.055-591435 ต่อ 198 - คลิก
27 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก คลินิกวัยรุ่น/สังคมสงเคราะห์ /ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 037-311150 - คลิก
28 โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี กลุ่มงานเวชกรรมปฎิบัติครอบครัวและชุมชน จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 02-1573077 ต่อ 711 - คลิก
29 โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี กลุ่มงานเวชกรรมปฎิบัติครอบครัวและชุมชน จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 02-1573077 ต่อ 711 - คลิก
30 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้< จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:073-517532 - คลิก
31 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต ศูนย์พึ่งได้ OSCC จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น. โทร: 076-361239, 076-361208 - คลิก
32 โรงพยาบาลกระบุรี่ ระนอง คลินิกวัยรุ่น บริการให้คำปรึกษาและศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร: 097-1371603
Fax:077-880541
- คลิก
33 โรงพยาบาลแกลง ระยอง คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี 038-677533-40 ต่อ 181 - คลิก
34 โรงพยาบาลระยอง ระยอง คลินิกให้คำปรึกษา/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น - - คลิก
35 โรงพยาบาลโป่ง ราชบุรี คลินิกวัยรุ่น จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 032-222841 ต่อ 46 - คลิก
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชุบรี คลินิกวัยรุ่น/คลินิกให้คำปรึกษาและคลนิกวางแผนครอบครัว จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00น 032-327824 ต่อ 28 - คลิก
37 โรงพยาบาลปากท่อ ราชุบรี คลินิกวัยรุ่น/คลินิกให้คำปรึกษาและคลนิกวางแผนครอบครัว จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00น 032-327824 ต่อ 28 - คลิก
38 โรงพยาบาลพัฒนานิคม ลพบุรี คลินิกให้คำปรึกษา/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น - - คลิก
39 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี คลินิกให้คำปรึกษา/ศูนย์พึ่งได้ รจันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น - - คลิก
40 โรงพยาบาลบางละมุง ลพบุรี คลินิกให้คำปรึกษา/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 038-411551 ต่อ 142 - คลิก
41 โรงพยาบาลชุมชนลำสนธิ ลพบุรี คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00น 036-793673 ต่อ 106
โทรสาร.036-793677
- คลิก
42 โรงพยาบาลเถิน ลำปาง คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร.054-291585, 054-244111
โทรสาร.056-2922016
- คลิก
43 โรงพยาบาลงาว ลำปาง คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.30-16.30 น โทร.054-261253 ต่อ 184
โทรสาร.054-261055
- คลิก
44 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร คลินิกวัยรุ่น จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น โทร.042-711615 ต่อ 1500 - คลิก
45 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร คลินิกวัยรุ่น จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น โทร.042-711615 ต่อ 1500 - คลิก
46 โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร คลินิกให้คำปรึกษา/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 042-794118 ต่อ 116 - คลิก
47 โรงพยาบาลสทิงพระ สงขลา กลุ่มงานสุขภาพใจ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:074-397038, 074-397112 **โทรประสานก่อนล่วงหน้า คลิก
48 โรงพยาบาลสะเดา สงขลา คลินิกวัยรุ่น ห้อง12 (เวชกรรมครอบครัว) จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
วันจัทร์ให้ตลอดทั้งวัน
โทร:0-7437-9995 - คลิก
49 โรงพยาบาลสงขลา สงขลา ฝ่ายสวัสดิการสังคม จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:074-338100ต่อ 1039,3131
081-9597996
- คลิก
50 โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวี สงขลา คลินิกวัยรุ่น(โดยเฉพาะ) วันศุกร์ 8.30-16.30 น. โทร: 074-273080-9
โทรสาร: 074-371333
- คลิก
51 โรงพยาบาลเทพา สงขลา คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ฯ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร: 074-376359
โทรสาร: 074-376359-103
- คลิก
52 โรงพยาบาลบางกล่ำ สงขลา ศูนย์พึ่งได้ฯ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร: 074-328221 ต่อ 62
โทรสาร: 074-328223
- คลิก
53 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง สงขลา กลุ่มงานพลังใจ/oscc/ฝ่ายพยาบาล/เวชกรรมครอบครัว จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:074-553433
โทรสาร: 074-553438
- คลิก
54 โรงพยาบาลนาหม่อม สงขลา คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ฯ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:074-593774-8ต่อ317 - คลิก
55 โรงพยาบาลสิงหนคร สงขลา คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ฯ วันศุกร์ 13.00-16.30 น. โทร:074-330539 - คลิก
56 โรงพยาบาลควนเนียง สงขลา คลินิกวัยรุ่นรวมกับคลินิกวางแผนครอบครัว,ANC จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:074-386646 ต่อ 116 - คลิก
57 โรงพยาบาลระโนด สงขลา คลินิกวัยรุ่น/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - โทร: 074-392934 ต่อ 1202
โทรสาร: 074-391020
- คลิก
58 โรงพยาบาลควนโดน สตูล คลินิกวัยรุ่นร่วมกับคลินิดวางแผนครอบครัว จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร: 0-7479-5066 - คลิก
59 โรงพยาบาลสตูล สตูล คลินิกวัยรุ่น(โดยเฉพาะ)< จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร: 074-723500 ต่อ 1133 - คลิก
60 โรงพยาบาลควนกาหลง สตูล คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น (กลุ่มงานเวชกรรมครอบครัว)< จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น โทร:074-386646 ต่อ 116 - คลิก
61 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลินิกวัยรุ่น หน่วยสังคมสงเคราะห์/ศูนย์พึ่งได้ - 034-427099 ต่อ 40000,4009 - คลิก
62 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลินิกวัยรุ่น หน่วยสังคมสงเคราะห์ /ศูนย์พึ่งได้ - 034-427099 ต่อ 40000,4009 - คลิก
63 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี คลินิกวัยรุ่น /คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม (OPD) - 036-511060 ต่อ 1208 - คลิก
64 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี คลินิกวัยรุ่น/oscc/จิตเวช/OPP/ สุติ /ER/ AIDS จันทร์-ศุกร์ เวลา9.00-16.00น 035-514999 ต่อ 7109/1219 - คลิก
65 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.30น 035-531077 - คลิก
66 โรงพยาบาลเดียนซา สุราษฎร์ธานี ศูนย์พึ่งได้ OSCC จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00 น. โทร: 077-266180, 077-387086 - คลิก
67 โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.30-16.30 น โทร.055-610586 / 0815344111 - คลิก
68 โรงพยาบาลนครศรีอยุธยา อยุธยา คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น 035-211888
โทรสาร.035-242182
- คลิก
69 โรงพยาบาลนครศรีอยุธยา อยุธยา คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-16.00น 035-211888
โทรสาร.035-242182
- คลิก
70 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง คลินิกวัยรุ่น OPD สูติ-นรีเวชกรรม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. 035-615111 ต่อ 138 - คลิก
71 โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์ คลินิกวัยรุ่น จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-12.00น โทร.055-418037 โทรสาร.055-418042 - คลิก