แบบประเมินความเครียด

ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่างเช่น รายได้ที่ไม่พอเพียง หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วย เป็นต้น ความเครียดมีทั้งประโยชน์ และโทษหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้ ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้ตรงกับความรู้สึกของท่าน

ส่วนที่1: ข้อมูลทั่วไป

1.
เพศ
2.
อายุ
3.
ระดับการศึกษา
3.
จังหวัด

ส่วนที่2: แบบประเมินความเครียด

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (รวมทั้งวันนี้) ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน?

1.
มีปัญหาการนอน (นอนไม่หลับ/นอนมากกว่าปกติ)
2.
มีสมาธิน้อยลง หลงลืมง่าย
3.
หงุดหงิดง่าย ว้าวุ่นใจ
4.
รู้สึกเบื่อหน่าย เซ็ง
5.
ไม่อยากพบปะผู้คน (เก็บตัว อยากอยู่คนเดียว)

แบบประเมินโดย

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดัดแปลงโดย

นายแพทย์เจษฎา ทองเถาว์